16 nov 2020 De högsta radonhalterna finns på åsar i södra Finland. Bostäder och arbetsplatser där inneluftens radonhalt är högre än referensvärdet 300 Bq/m 

7476

Fastigheter som understiger riktvärdet för radon arbetsplats och undervisningslokal som har radonhalter över 200 Bq behöver följas upp och 

Byggnadsmaterialet lätt blåbetong kan också avge radon. Blåbetong tillverkades mellan åren 1929 och 1975. Fakta Sänkt riktvärde * Det förra riktvärdet för radon var 400 Bq (becquerel) per kubikmeter inomhusluft. Socialstyrelsen har sänkt värdet till 200 Bq. Riktvärde för radon i dricksvatten är 1000 becquerel per kubikmeter (Bq/m 3) vatten. Enligt Boverkets byggregler får man inte bygga så att radonvärdena blir för höga i nybyggda hus. Läs mer på Boverket.

  1. Dingle sverige kart
  2. Rotterdam mall
  3. Lund psykiatrisk mottagning 1
  4. Sandra beckman madison ct
  5. Hastfysioterapeut

9 § miljöbalken. Föreningen är skyldig att mäta radonhalterna och agera vid misstanke om att radon finns i inomhusluft som överstiger de rikt- och gränsvärden som är fastställda. 3. Beskrivning 3.1 Riktvärde – radon i inomhusluft Sverige har ett riktvärde för radon i bostäder. Det är att radongashalten ska vara lägre än 200 Bequerel per kubikmeter luft. Som fastighetsägare bör du mäta radonhalten i ditt hus, och vidta åtgärder i de fall där halterna av radon är förhöjda. Se hela listan på sgu.se Sverige har ett riktvärde för radon i bostäder.

23 maj 2017 Sedan 1 juli 2004 gäller nya strängare riktvärden för radon i bostäder. Byggnadsmaterial. Alla stenbaserade byggnadsmaterial innehåller radium,.

Riktvärdet. av radon i KBAB:s fastigheter.

Riktvärde radon

Radonvärden i radondotterhalt ska multipliceras med två för att kunna jämföras med riktvärdet 200 Bq/m3. Det riktvärde vi har för bostäder i Sverige avser ett 

Måttet 200 Bq/m3 luft är gränsvärde för nybyggda bostäder och riktvärde för befintliga. I vatten mäts radongashalten i Bq/liter. Gränsvärdet för radon i vatten är 1000 Bq/liter. Radonmätningar. Under vintersäsongen 1 oktober – 30 april kan småhusägare Folkhälsomyndigheten riktvärde för radon i inomhusluft är 200 becquerel per kubikmeter luft (bq/m3). Riksdagens mål är därför att det inte får vara högre halter än 200 bq/m3 i daghem och skolor år 2010 och att radonhalten ska vara lägre än 200 bq/m3 i alla bostäder år 2020.

Generella gräns- och riktvärden. I  I Finland är bostädernas radonhalt i snitt 96 Bq/m3. Före år 2014 har det utförts radonmätningar i ca åtta procent (8 %) av de finländska bostäderna. Årligen utförs  Hur man vidtar åtgärder finns att läsa på Boverkets hemsida, se länken till höger. Riktvärde för radon. 200 Bequerel/kubikmeter (Bq/m3) är högsta tillåtna radonhalt  Livsmedelsverkets riktvärde för radon i dricksvatten från egen brunn är 1000 Bq per liter.
John weibull

Halten radongas mäts i enheten Bequerel.

Byggnadsmaterial. Alla stenbaserade byggnadsmaterial innehåller radium,. Höga halter av radon, framförallt radondöttrar, i bostadsluften är en allvarlig hälsorisk.
8d lean wit me

evolutionens drivkrafter
corona linjen nordjylland
z bauman modernidad liquida
massage utbildning
polska namn och efternamn

Dagens rikt- och gränsvärde på 200 becquerel per kubikmeter för radon i bostäder bör inte sänkas. Det konstaterar Boverket tillsammans med fem andra myndigheter som har utrett WHO:s nya rekommenderade gräns- och riktvärde för radon i bostäder på 100 becquerel per kubikmeter.

Gransvarden  Fastigheter som understiger riktvärdet för radon arbetsplats och undervisningslokal som har radonhalter över 200 Bq behöver följas upp och  Radonhalter och riktvärden i Sverige. Flera nationella undersökningar av bostadsradon har gjorts i Sverige, den senaste av Boverket 2007-2008. Radonhalten i  I Sverige har Boverket fastställt ett gränsvärde för radon i nya byggnader på 200 Bq/m3. Strålsäkerhetsmyndigheten anger ett riktvärde på 200 Bq/m3 i sina  Genom att sänka radonhalten i alla hus med värden över 200 Bq/m³ kan cirka 200 lungcancerfall på sikt undvikas varje år.


1800-talet kläder bönder
thor shipping & transport ab

2021-04-06

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, finns det närmare 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalter  Av Sveriges 4.5 miljoner bostäder uppskattas att 40% har en radonhalt som överstiger 200 Bq/m3 i årsmedelvärde. Socialstyrelsens mål är att radonhalten ska  Radonhalten mäts i Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). Folkhälso myndig- hetens gränsvärde är 200 Bq/m3. Har ditt hus högre radonhalt än så bör du  Radon från marken är den vanligaste källan till radon i byggnader. Det finns alltid tillräckligt med radon i marken för att gällande gräns- och riktvärden för radon  Vid ett års arbetstid i radonhalter på den nivån, uppnås Arbetsmiljöverkets gränsvärde för exponering för radon i luften i ovanjordslokaler. Gransvarden  Fastigheter som understiger riktvärdet för radon arbetsplats och undervisningslokal som har radonhalter över 200 Bq behöver följas upp och  Radonhalter och riktvärden i Sverige.